Om oss

Strövelstorps manskör bildades 1939 då kantor Knut Bengtsson, Munka Ljungby, samlade några sångare till repetitioner med anledning av en festlighet i Strövelstorps församlingshem. Vid detta tillfälle räknade kören bara sju sångare men växte till att efter tio år ha 22 medlemmar. Under dessa första tio år gjordes mer än 130 offentliga framträdanden.

År 1950 valdes Torsten Bengtsson till dirigent och det var under hans ledning som man 1968 bjöd in ett antal damer som förstärkning vid en konsert 1:a Maj i Strövelstorp. Detta, från början, tillfälliga samarbete fortsatte och vid de tillfällen manskören framträdde med damer kallade man sig Bygdekören. Manskören fanns då fortfarande kvar, som basen i verksamheten.

1970 togs beslut om att upplösa Strövelstorps Manskör och istället bilda en blandad kör – Bygdekören i Strövelstorp – fortfarande under Torsten Bengtssons ledarskap, vilket han innehade till 1988.

Karl-Anders Knutsson rekryterades internt för att musikaliskt leda kören in i 90-talet. Under Kalles ledning har kören utvecklats till en mycket intressant kör, såväl musikaliskt som sceniskt. Idag är vi en dynamisk kör med en rolig, vacker och i många fall spännande repertoar.